Bản tin cộng đồng tuần 03/05/2021 - 09/05/2021

Hãy cùng chúng tôi nhìn lại những cập nhật của PolkaFoundry trong tuần từ ngày 03/05/2021 đến 09/05/2021.

1. PolkaFoundry Core

 • Chuẩn bị phát hành Halongbay testnet version 0.01 bao gồm tính năng Staking và Crowdloan.

 • Chuẩn bị chạy chương trình để tuyển dụng collators trên testnet.

2. PolkaFoundry Ecosystem

TeaWork

Ứng dụng TeaWork: Phiên bản TeaWork v1.0.2 đã cập nhật tại Apple App Store và Google Play Store.

Trang quản trị:

 • Đang cập nhật UI mới của tính năng “Cài đặt ngày nghỉ”.

 • Hoàn thiện wireframe phần “Cài đặt thông tin công ty” bao gồm các tính năng: Cài đặt cơ cấu tổ chức, Cài đặt vị trí công việc và Cài đặt quyền phê duyệt.

3. Hợp tác

 • PolkaRare hợp tác với PolkaFoundry để sử dụng nền tảng dApp của mình và ra mắt IDO trên Red Kite vào ngày 11/5/2021. Xem chi tiết tại đây.

  Đọc thêm về thỏa thuận với PolkaRARE tại đây.

 • Faraland - Đối tác mới của PolkaFoundry. Xem chi tiết tại đây.

4. Sự kiện và hoạt động cộng đồng

 • AMA với Pramond Mahadik | Giám đốc điều hành/Người sáng lập PolkaRare vào ngày 08/05/2021, 01:00 PM UTC tại group PolkaFoundry - Global chat

 • Red Kite - launchpad của PolkaFoundry sẽ tổ chức lần IDO đầu tiên của đối tác PolkaRARE vào ngày 11/5/2021

  Hiện tại đã có 187 người chiến thắng xổ số của sự kiện stake $PKF/sPKF để tham gia PolkaRARE IDO.

  Hạn nộp KYC sẽ kéo dài đến 3:00 AM UTC, ngày 10/5/2021. Mọi vấn đề liên quan đến KYC, vui lòng gửi email tới: support@polkafoundry.com.

  Đọc thêm về Tier khi tham gia IDO trên Red Kite tại đây.

  Tìm hiểu thêm về Red Kite tại đây.

Theo dõi chúng tôi qua các group và channel chính thức của PolkaFoundry để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất: