Bản tin cộng đồng tuần 17/05/2021 - 23/05/2021

Hãy cùng chúng tôi nhìn lại những cập nhật của PolkaFoundry trong tuần từ ngày 17/05/2021 đến 23/05/2021.

1. PolkaFoundry Ecosystem

Red Kite

  • Tích hợp với Coinbase và Binance Smart Chain (BSC).

  • Nghiên cứu tích hợp với Blockpass để tối ưu việc KYC.

  • Đang chuẩn bị IDO thứ 2 trên Red Kite.

TeaWork: Hoàn thiện tính năng “Sổ tay nhân viên”.

2. Hợp tác

  • UnoRe phát triển bảo hiểm phi tập trung cho các dApp Polkadot trên PolkaFoundry. Xem chi tiết tại đây.

  • NFTrade khởi chạy IDO và Giao dịch NFT chuỗi chéo trong hệ sinh thái PolkaFoundry. Xem chi tiết tại đây.

  • PolkaFoundry và Coin98 hợp tác để sử dụng hệ sinh thái DeFi trên mạng Polkadot. Xem chi tiết tại đây.

  • TribeOne xây dựng các dịch vụ tài trợ NFT và DeFi do AI hỗ trợ trên PolkaFoundry. Xem chi tiết tại đây.

3. Sự kiện và hoạt động cộng đồng

Giới thiệu PolkaSmith và kế hoạch tham gia đấu giá Kusama parachain của PolkaFoundry.

PolkaSmith là một canary chain hoạt động như một chuỗi song song của PolkaFoundry. Chúng tôi sẽ khởi chạy PolkaSmith sau khi chúng tôi giành được vị trí parachain trên Kusama Network.

Xem chi tiết tại đây.

Theo dõi chúng tôi qua các group và channel chính thức của PolkaFoundry để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất: