Báo cáo tiến độ hàng tuần #04

Hãy cùng chúng tôi nhìn lại những cập nhật của Hệ sinh thái Icetea trong tuần từ 11/01/2021 đến 17/01/2021.

1. Ứng dụng TeaWork

Thiết lập thêm các phiên bản Dev và QA của ứng dụng để có thể cài đặt cùng phiên bản Production trên cùng 1 máy. Giúp việc kiểm tra tính năng trên các môi trường dễ dàng hơn.

Thống nhất API của 2 phần “Holidays” và “Timesheets”.

Sửa các lỗi trong ứng dụng, bao gồm:

  • Các thông báo của ứng dụng không hiển thị khi lần đầu đăng nhập/ đăng ký sử dụng trên iPhone,
  • Không hiển thị icon trong thông báo “Đơn xin nghỉ được duyệt”,
  • Lỗi hiển thị ngôn ngữ (English) trong phần “TimeSheets”.

2. Icetea Platform

2.1 Icetea Core

Tạo kế hoạch triển khai BizNet (số lượng validators, quyền lợi cho các bên tham gia)

Lên kế hoạch đánh giá và kiểm tra tổng thể trước khi triển khai BizNet.

2.2 Icetea ID

Chuyển services gửi OTP (bao gồm email và SMS) lên AWS Lambda nhằm tăng độ bảo mật, đảm bảo OTP được gửi đến người dùng an toàn và chính xác.

Chuyển dữ liệu Icetea ID trong hệ thống lên môi trường Production để triển khai TeaWork cho công ty Ekoios và các công ty khác.

2.3 DocuGuard

DocuGuard là dịch vụ lưu trữ phi tập trung được xây dựng dựa trên giao thức IPFS, được dùng để lưu giữ các file hình ảnh cho khách hàng sử dụng sản phẩm của Icetea.

Tuần này chúng tôi đã triển khai kiểm tra tự động phần tính dung lượng ảnh cho các dapp sử dụng và tạo Docker để dễ dàng triển khai lên các môi trường (Windows, Ubuntu, Linux,…).

Trong thời gian tới?

1. Sự kiện nội bộ

Team Icetea chuẩn bị chuyển sang văn phòng mới.

2. Ứng dụng TeaWork

Tiếp tục sửa các lỗi đang còn tồn tại trong TeaWork: Khi scan QR của shop, không thể đóng popup hiện lên sau khi click nút quay lại trên màn hình.

Bổ sung thêm hình thức “Đi muộn/Về sớm” trong tính năng “Xin nghỉ”.

Hỗ trợ đăng nhập bằng Google.

Cập nhật tính năng theo dõi giờ làm, đơn xin nghỉ và OT của nhân sự trong phần “Timesheets” của trang quản trị TeaWork.

3. Icetea Platform

3.1 Icetea Core

Đánh giá và kiểm tra lại phần tính gas và phần trả thưởng cho validators để đảm bảo hoạt động ổn định.

Thảo luận với các đối tác về việc tham gia làm validators cho Biznet.

3.2 Icetea ID

Theo dõi việc vận hành TeaWork của đối tác Ekoios trên môi trường Production.

Thay đổi dịch vụ gửi OTP bằng SMS từ Twilio sang AWS SNS.

3.3 DocuGuard

Tiến hành kiểm thử với server IPFS thật.

Thử nghiệm dùng IPFS Cluster để tăng tính sẵn sàng cho sản phẩm.

Theo dõi chúng tôi qua các kênh Telegram (Tiếng Việt | Tiếng Anh), TwitterFacebook để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất!