Báo cáo tiến độ hàng tuần #09

Hãy cùng chúng tôi nhìn lại những cập nhật của PolkaFoundry trong tuần từ 01/03/2021 đến 07/03/2021.

1. PolkaFoundry

Tập trung nghiên cứu và xây dựng PolkaFoundry Core, bao gồm:

  • Xây dựng module EVM-compatible, EVM-precompiled cho platform mới của PolkaFoundry,

  • Triển khai Parachain trên localhost network,

  • Viết UT (Unit test) cho PolkaFoundry platform,

  • Triển khai thử nghiệm trên local Plasm node,

  • Chỉnh sửa chữ ký điện tử trong module của PolkaFoundry Core cho phù hợp cấu trúc chữ ký ECDSA Ethereum (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm).

2. Ứng dụng TeaWork

Cập nhật giao diện “Đăng nhập bằng PolkaID” và “Cài đặt ngày nghỉ” trên trang quản trị TeaWork.

Bổ sung tính năng “Đăng ký làm remote” và “Duyệt đề xuất” trên ứng dụng.

Cập nhật lại trang Home của ứng dụng, bao gồm:

  • Thay đổi giao diện các button của tính năng trên thanh service,

  • Bổ sung bảng chấm công trong tuần của nhân sự,

  • Bỏ tab “Cá nhân” trong giao diện “Khen tặng gần đây”.

3. IDO

Sau sự cố gần đây với PAID Network, chúng tôi đã quyết định điều chỉnh kế hoạch IDO của token PKF và thay đổi ngày IDO chính thức sang một thời điểm khác. Thời gian IDO mới sẽ được nhóm PolkaFoundry cập nhật và thông báo đến toàn thể thành viên cộng đồng trong các thông báo sắp tới.

4. Sự kiện AMA

Anh Trương Hồng Thi đã tham gia hàng loạt sự kiện AMA (Ask Me Anything), cụ thể:

Trong tuần tới?

1. Ứng dụng TeaWork

Update version v0.9.9 trên Apple App Store và Google Play Store.

Hoàn thiện và test tính năng “Đăng nhập bằng PolkaID” và “Cài đặt ngày nghỉ” trên trang quản trị TeaWork.

2. IDO

Cập nhật kế hoạch IDO mới và thời gian IDO chính thức.

3. Sự kiện AMA

Anh Thi sẽ tiếp tục tham gia chuỗi sự kiện AMA cùng các đối tác như DuckDAO, BlockTalks, MoonWalker, GemHunters và GoodFellas.

Theo dõi chúng tôi qua các group và channel chính thức của PolkaFoundry để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất:

Website

EN - Telegram Announcement

EN - Telegram chat

EN - Twitter

VI - Telegram Announcement

VI - Telegram

KR - Telegram chat

Email