Báo cáo tiến độ hàng tuần từ 22/3/2021 đến 28/3/2021

Hãy cùng chúng tôi nhìn lại những cập nhật của PolkaFoundry trong tuần từ 22/03/2021 đến 28/03/2021.

1. PolkaFoundry Core

Thử nghiệm parachain trên Chachacha V1.

Ứng dụng parachain trên Rococo; chuẩn bị tham gia vào Rococo parachain auction.

Thử kết nối PolkaFoundry với Chainlink.

Thử nghiệm port Uniswap sang PolkaFoundry.

2. PolkaFoundry Ecosystem

2.1. Dự án DeFi và NFT

  • Triển khai một số concept,

  • Triển khai và thử một số prototype.

2.2. TeaWork

Ứng dụng TeaWork

  • Cập nhật UI mới của các tính năng: Xin nghỉ, Làm thêm giờ, Duyệt đơn, Đề xuất và Duyệt đề xuất,

  • Bổ sung thêm bộ lọc (filter) theo tình trạng chấm công trong tính năng “Nhân sự”,

  • Hoàn thiện thiết kế UI của tính năng “Game”.

Website Trung tâm hỗ trợ TeaWork (TeaWork Help Center):

  • Hoàn thiện thiết kế UI của website.

3. Hợp tác

Hợp tác xây dựng phiên bản Polkadot của MANTRA DAO trên PolkaFoundry để thúc đẩy việc áp dụng DEFI. Xem chi tiết tại đây.

Genesis Shards thông báo phát triển công cụ thanh khoản trên PolkaFoundry để hỗ trợ các token tiền IDO (pre-IDO). Xem chi tiết tại đây.

4. Sự kiện AMA

Anh Thi Trương đã tham gia sự kiện AMA tại group Top7ICO vào ngày 22/03/2021.

Theo dõi chúng tôi qua các group và channel chính thức của PolkaFoundry để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất: