Cập nhật: ngày IDO chính thức và đối tác IDO mới của PolkaFoundry

Sau thông báo tạm hoãn của chúng tôi vào ngày 06/03 và sau một thời gian làm việc chặt chẽ cùng các đối tác và đội ngũ chuyên gia tư vấn, PolkaFoundry xin công bố với cộng đồng các thông tin chính thức liên quan đến IDO public sale của token PKF.

Cụ thể như sau:

  • Thời gian mở bán IDO mới của PolkaFoundry là ngày thứ Ba, ngày 16 tháng 3 năm 2021.
  • Thời gian whitelist trên DuckSTARTER sẽ kéo dài đến 2 giờ chiều UTC, chủ nhật 14/3/2021.
  • MANTRA DAO đã trở thành đối tác của PolkaFoundry và token PKF cũng sẽ được mở bán IDO trên ZENDIT Launchpad by MANTRA DAO vào cùng ngày thứ 3, 16/03/2021, cùng ngày với DuckSTARTER. Thông báo từ phía MANTRA DAO cho cộng đồng: http://bit.ly/3t4mbqJ.
  • Để đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cộng đồng PolkaFoundry, PAID Network và PolkaFoundry đều đi đến thống nhất rằng PolkaFoundry IDO nên diễn ra trên DuckSTARTER thay vì cả hai như kế hoạch ban đầu.
  • Với những thành viên đã được PAID Network xác nhận có tên trong whitelist, các bạn sẽ được whitelist để tham gia pool đặc biệt trên DuckSTARTER. Các thành viên trong danh sách này sẽ sớm được hướng dẫn chi tiết trong các bản tin sắp tới.

PolkaFoundry cam kết duy trì và đảm bảo các tiêu chuẩn bảo mật và quyền riêng tư của dữ liệu cao nhất trong quá trình lập danh sách trắng và quy trình IDO. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo những quyền lợi chính đáng của tất cả các thành viên trong cộng đồng, những người đã đồng hành với chúng tôi ngay từ những ngày đầu của dự án.

Hãy luôn theo dõi và cập nhật những thông tin mới nhất trên các kênh truyền thông chính thức của PolkaFoundry.
Website | EN - Telegram Announcement | EN - Telegram chat | EN - Twitter | VI - Telegram Announcement | VI - Telegram | KR - Telegram chat | Email | Forum

Về MANTRA DAO:
MANTRA DAO là một nền tảng DeFi do cộng đồng quản lý tập trung vào Staking (đặt cọc), Cho vay và Quản trị mạng lưới. MANTRA DAO tận dụng sức mạnh của đám đông để tạo ra một hệ sinh thái do cộng đồng quản lý, minh bạch và phi tập trung cho web 3.0. Được xây dựng trên hệ sinh thái Polkadot, MANTRA DAO trao lại quyền kiểm soát tài chính cho mọi người để cùng nhau lưu trữ và phát triển sự thịnh vượng.
Website | Whitepaper | Telegram | Medium | Twitter | LinkedIn | Github