$FARA mở whitelist dành cho vòng Seed và Private trên Red Kite

:calendar: Lịch cho 2 pool

Mở Whitelist: 01:00 p.m UTC, thứ 5, 3 tháng 6, 2021
Đóng Whitelist: 11:00 p.m UTC, Chủ Nhật, 6 tháng 6, 2021
Bắt đầu mua: 10:00 a.m UTC, Thứ 2, 7 tháng 6, 2021
Dừng mua: 10:00 p.m UTC, Thứ 3, 8 tháng 6, 2021
Thời gian nhận token: 02:00 p.m UTC, Thứ 7, 12 tháng 6, 2021

:paperclip: Thông tin cụ thể

  • Token ticker: $FARA
  • Token type: BEP20
  • Mua bằng token: BUSD
  • Các nước bị cấm tham gia: United States of America, China, Hong Kong, and all sanctioned OFAC countries (DR Congo, Iran, Myanmar, Sudan, Iraq, Ivory Coast, North Korea, Syria, Zimbabwe, Cuba, Belarus, Liberia)
  • Thông tin token và lượng phân bổ

    Ví dụ: nếu bạn stake 120 nghìn PKF thì bạn có thể mua gấp đôi số lượng token FARA so với người chỉ stake 60 nghìn PKF
    Đọc các chỉ số về token của Faraland tại Faraland.

:mortar_board: Cấp bậc:
— Vòng Seed: dành cho cấp Phoenix
— Vòng Private: dành cho cấp Phoenix và Eagle

:pushpin: Lưu ý: Tính từ IDO này, chúng tôi sẽ không chấp nhận sPKF (PKF stake trên MANTRA DAO). Nếu bạn còn PKF stake trên MANTRA DAO, vui lòng unstake và stake lại trên Red Kite Launchpad.

Cách thức tham gia vòng Seed và Private sale của Faraland trên Red Kite: $FARA whitelists for Seed and Private sales are open!