ProjectX sẽ tiến hành IDO token XIL trên Red Kite

Tổng quan về dự án

Bằng cách sử dụng các chỉ số và ETF, ProjectX hoạt động để phát triển hơn nữa các công cụ đầu tư hiện tại và cung cấp cách an toàn và đơn giản nhất để tiếp cận thị trường NFT. Nền tảng ProjectX bao gồm ba thành phần chính: quỹ chỉ số cố định cho NFT, bộ tổng hợp thanh khoản NFT / rewards farming và nền tảng phát hành NFT chỉ dành cho lời mời dành cho những người nổi tiếng cấp A. Các yếu tố này bổ sung cho nhau và cung cấp cho người dùng một điểm tổng hợp các sản phẩm liên quan đến NFT.

Tại sao ProjectX được tạo ra?

Thị trường NFT hiện tại thiếu tính minh bạch và phức tạp không cần thiết đối với người dùng mới. Những người mua NFT tiềm năng không có cách nào để đánh giá thị trường hoặc so sánh các NFT để biết liệu họ đã đưa ra quyết định đúng đắn hay chưa. Ngoài ra, người sưu tập và người sáng tạo không có tùy chọn kiếm tiền từ bộ sưu tập của họ. Do đó, ProjectX được tạo ra để giải quyết cả hai vấn đề này thông qua các giải pháp đơn giản được tổ chức theo cách mang lại lợi ích cho người sưu tập, người sáng tạo và người mua. Kể từ bây giờ, hàng triệu người mua NFT tiềm năng sẽ có thể tham gia vào thị trường với sự dễ dàng và bảo mật.

ProjectX gồm những gì?

ETF: có hàng chục NFT được lựa chọn tốt, cân bằng tốt, được phân tích chặt chẽ gồm một khu vực cụ thể hoặc toàn bộ ngành.

Kiếm tiền từ NFT: cung cấp cho người thu NFT tính thanh khoản ngay lập tức và thu nhập thụ động trên tài sản của họ.

Tổ chức từ thiện NFT: làm việc trực tiếp với những người nổi tiếng hạng A để phát hành NFT phiên bản giới hạn cung cấp vĩnh viễn 20% số tiền thu được và tiền bản quyền cho tổ chức từ thiện mà họ lựa chọn.

Vào ngày 9 tháng 9 năm 2021, ProjectX sẽ ra mắt IDO XIL trên Red Kite. Vui lòng theo dõi các kênh thông báo chính thức của PolkaFoundry để nhận thông tin chi tiết về đăng ký whitelist và IDO XIL trên Red Kite.