Whitelist của IDO Insurance of Market Maker ($IMM) đã mở cho Seed và Public sales

:calendar: Lịch tham gia dành cho nhóm Seed & IDO

  • Mở whitelist: 02:00 PM UTC, Thứ Tư, ngày 16 tháng 6 năm 2021
  • Chốt whitelist: 11:00 PM UTC, Thứ Sáu, ngày 18 tháng 6 năm 2021
  • Công bố người chiến thắng: 07:00 AM UTC, Thứ Bảy, ngày 19 tháng 6 năm 2021
  • Thời gian bắt đầu mua: 12:00 PM UTC, Thứ Bảy, ngày 19 tháng 6 năm 2021
  • Thời gian kết thúc mua: 01:00 PM UTC, Thứ Bảy, ngày 19 tháng 6 năm 2021

:paperclip: Chi tiết

—Token: $IMM
—Loại token: BEP20
—Tiền tệ được chấp nhận: BUSD
—Những quốc gia bị hạn chế: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hồng Kông và tất cả các quốc gia OFAC bị trừng phạt (CH Congo, Iran, Myanmar, Sudan, Iraq, Bờ Biển Ngà, Triều Tiên, Syria, Zimbabwe, Cuba, Belarus, Liberia)
—Kế hoạch vesting:
Vòng seed: 15% TGE, 15% hàng tháng trong 5 tháng tiếp theo, 10% trong tháng trước
Vòng public: 100% TGE
— Token metrics: https://imm.ltd/assets/iMM_Pitch_Deck.pdf
— Token allocation:

Cách thức tham gia: New IDO Project - $IMM Whitelists For Seed And Public Sales