Whitelist dành cho $HAKA IDO Pool trên Red Kite đã chính thức mở đăng ký

:calendar: Lịch

— Mở Whitelist: 11:00 AM UTC, Thứ 2, 14/6, 2021
— Đóng Whitelist: 10:00 AM UTC, Chủ Nhật, 20/6, 2021
— Thông báo người thắng: Thứ 2, 21/6, 2021
— Thời gian mở bán: 12:00 PM UTC, Thứ 4, 23/6, 2021

:paperclip:Thông tin Pool

— Token type: BEP20
— Giá bán token: $0.11/ $HAKA
— Tổng số giá trị bán: $70,000
— Mua bằng: BUSD
— Đất nước bị cấm tham gia IDO: United States of America, China, Hong Kong, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Canada, Yemen, and all sanctioned OFAC countries (DR Congo, Iran, Myanmar, Sudan, Iraq, Ivory Coast, North Korea, Syria, Zimbabwe, Cuba, Belarus, Liberia)
— Token allocation:

:gem: Cấp bậc :

:dove:Dove 500+ $PKF
:bird: Hawk 5k $PKF
:eagle:Eagle 20k $PKF
:fire: Phoenix 60k $PKF

$HAKA token metrics: DocSend

Hướng dẫn đăng ký tham gia: Whitelist for $HAKA IDO Pool on Red Kite is Now Open!

Theo dõi chúng tôi tại: